Lakaram Lake

Location : Khammam, Telangana

Lakaram Lake, Khammam, Telangana , musical fountains